Go to Studor
Australia
Hong Kong
Puerto Rico
United States
Belgium
Italy
South Korea
Canada
Japan
Spain
China
Macau
Sweden
France
Mexico
Taiwan
Germany
New Zealand
Turkey
Greece
Portugal
United Kingdom

Studor Home

Studor är ledande inom luftningsteknik för avloppssystem

Studor erbjuder praktiska avloppsluftningslösningar för byggnader, där luftning med takrör och omfattande grupperade avluftningsrörsystem inte längre behövs. Studor erbjuder ett omfattande ventilsortiment och kompletta system för att begränsa tryckförändringar. Vi stödjer dig med lösningar och tjänster till alla byggnader, för att få bort avloppslukt och ge er ett underhållsfritt avloppssystem.

Studors ettrörssystem (SSPS)

Studors ettrörssystem (SSPS) är ett komplett och unikt luftningssystem för flervåningshus. Genom att kombinera Studors olika produkter, skapas en effektiv lösning av balanserat tryck för avloppssystem i flervåningshus, där risken för tömning av vattenlås, orsakat av tryckförändringar, helt försvinner.

Produkter i Studor-sortimentet:

 • Studors Mini-Vent är en avancerad tryckutjämningsventil (AAV) som säkrar vattenlås i avloppssystemet, vilket gör att trycket i avloppssystemet, balanseras. Mini-Vent skyddar alla vattenlås med anslutning till en förgrening i avloppssystemet.

 • Maxi-Vent
  Studors Maxi-Vent AAV är universallösningen för att lufta avloppsröret i alla byggnader, så att man slipper ha luftningsrör genom yttertaket. Tack vare Maxi-Vent behövs inga takgenomföringar. Produkten kan tillsammans andvändas med Mini-Vent, för att lufta en hel byggnad, utan behov av passiva luftningsrör.

 • Trap-Vent
  Studors kompakta Trap-Vent är ett kombinationsvattenlås med ett 50 mm vattenlås och inbyggd tryckutjämningsventil (AAV), vilket minskar behovet av ett sekundärt luftningsrör.

 • P.A.P.A.
  P.A.P.A. (övertrycksdämpare) löser problemen med övertryck (tillfälliga tryckförändringar, undertryck) i avloppssystem för flervåningshus, vilket förenklar konstruktionen av avloppsrörsystem. P.A.P.A. används tillsammans med Studors AAV för att bilda Studors ettrörssystem (SSPS).

 • Maxi-Filtra
  Studors Maxi-Filtra är ett kraftigt filter som används för att få bort dålig lukt, från luftare på byggnader, från luftare på separata septiktankar och liknande. Produktens robusta konstruktion gör att Maxi-Filtra kan användas vertikalt eller horisontellt och installeras på svåråtkomliga ställen.

Läs mer om Studor och Studors produkter på vår engelska webbsajt genom att klicka på länkarna på denna sida. Alternativt kontaktar du vårt ombud i Norden för att ta reda på hur Studors produkter kan förbättra ditt avloppssystem:

FYRA HUS AB
August Barks Gata 6B
SE-421 32 Västra Frölunda
Sverige
Tel: +46 (0) 31 763 27 00
Email: info@fyrahus.se
HTTP: www.fyrahus.se


Latest Posts

Can AAVs be installed externally / outside?
A commonly asked question is whether Air Admittance Valves (AAVs) can be installed outside. In the UK Part H of the Building Regulations 2010 (clause 1.33) states that "Air admittance valves should not be used outside buildings..." Reasons for this include: Temperature UV degradation Animals/birds/insects Debris As Part H of the Building Regulations 2010 does not ... Continue reading
27 April 2017 - Connecticut, USA
Dymotek, one of Studor’s manufacturers, has not only been named as “Plastics News 2016 Processor of the Year”, but has also recently been ranked “No. 6 for Best Places to ... Continue reading
CPD Article:
Venting External Drainage Systems with Active Carbon Filters
What is an active carbon filter for drainage? It is a two-way vent that uses active carbon as a filter to absorb the sewer gases (primarily hydrogen sulphide H₂S and methane CH4) which come out of a drainage vent. Due to the common design of active carbon filters for drainage systems, they are restrictive vents, and therefore limited in application to prevent self or induced siponage ... Continue reading