Go to Studor
Australia
Hong Kong
Puerto Rico
United States
Belgium
Italy
South Korea
Canada
Japan
Spain
China
Macau
Sweden
France
Mexico
Taiwan
Germany
New Zealand
Turkey
Greece
Portugal
United Kingdom

Studor Home

Studor är ledande inom luftningsteknik för avloppssystem

Studor erbjuder praktiska avloppsluftningslösningar för byggnader, där luftning med takrör och omfattande grupperade avluftningsrörsystem inte längre behövs. Studor erbjuder ett omfattande ventilsortiment och kompletta system för att begränsa tryckförändringar. Vi stödjer dig med lösningar och tjänster till alla byggnader, för att få bort avloppslukt och ge er ett underhållsfritt avloppssystem.

Studors ettrörssystem (SSPS)

Studors ettrörssystem (SSPS) är ett komplett och unikt luftningssystem för flervåningshus. Genom att kombinera Studors olika produkter, skapas en effektiv lösning av balanserat tryck för avloppssystem i flervåningshus, där risken för tömning av vattenlås, orsakat av tryckförändringar, helt försvinner.

Produkter i Studor-sortimentet:

 • Studors Mini-Vent är en avancerad tryckutjämningsventil (AAV) som säkrar vattenlås i avloppssystemet, vilket gör att trycket i avloppssystemet, balanseras. Mini-Vent skyddar alla vattenlås med anslutning till en förgrening i avloppssystemet.

 • Maxi-Vent
  Studors Maxi-Vent AAV är universallösningen för att lufta avloppsröret i alla byggnader, så att man slipper ha luftningsrör genom yttertaket. Tack vare Maxi-Vent behövs inga takgenomföringar. Produkten kan tillsammans andvändas med Mini-Vent, för att lufta en hel byggnad, utan behov av passiva luftningsrör.

 • Trap-Vent
  Studors kompakta Trap-Vent är ett kombinationsvattenlås med ett 50 mm vattenlås och inbyggd tryckutjämningsventil (AAV), vilket minskar behovet av ett sekundärt luftningsrör.

 • P.A.P.A.
  P.A.P.A. (övertrycksdämpare) löser problemen med övertryck (tillfälliga tryckförändringar, undertryck) i avloppssystem för flervåningshus, vilket förenklar konstruktionen av avloppsrörsystem. P.A.P.A. används tillsammans med Studors AAV för att bilda Studors ettrörssystem (SSPS).

 • Maxi-Filtra
  Studors Maxi-Filtra är ett kraftigt filter som används för att få bort dålig lukt, från luftare på byggnader, från luftare på separata septiktankar och liknande. Produktens robusta konstruktion gör att Maxi-Filtra kan användas vertikalt eller horisontellt och installeras på svåråtkomliga ställen.

Läs mer om Studor och Studors produkter på vår engelska webbsajt genom att klicka på länkarna på denna sida. Alternativt kontaktar du vårt ombud i Norden för att ta reda på hur Studors produkter kan förbättra ditt avloppssystem:

FYRA HUS AB
August Barks Gata 6B
SE-421 32 Västra Frölunda
Sverige
Tel: +46 (0) 31 763 27 00
Email: info@fyrahus.se
HTTP: www.fyrahus.se


Latest Posts

CPD Article: Introduction to Air Admittance Valves (AAVs)
Introduction to Air Admittance Valves (AAVs) Whilst there is a growing awareness and knowledge of the ever-increasing risks to health from the drainage system, it is often given little thought – effectively being out of sight and out of mind – despite it being one of the few building systems that is integrated throughout the whole ... Continue reading
22 March 2017 - World Water Day!
Coming hot on the heels of World Plumbing Day, today marks the internationally observed World Water Day – providing the opportunity to learn more about water-related issues, be inspired to ... Continue reading
Studor – the Innovators, not the Imitators!
The foundation for Studor to lead the industry with drainage ventilation technology was laid by Sture Ericson (co-founder of Studor), when he applied for the patent on his first designed Air Admittance Valve (AAV) – the Bjare Valve – in July 1973. Since the inception of Studor in 1975, this foundation has been continually built on, and over 40 years of research has resulted in ... Continue reading