Go to Studor
Australia
Hong Kong
Puerto Rico
United States
Belgium
Italy
South Korea
Canada
Japan
Spain
China
Macau
Sweden
France
Mexico
Taiwan
Germany
New Zealand
Turkey
Greece
Portugal
United Kingdom

Studor Home

Studor är ledande inom luftningsteknik för avloppssystem

Studor erbjuder praktiska avloppsluftningslösningar för byggnader, där luftning med takrör och omfattande grupperade avluftningsrörsystem inte längre behövs. Studor erbjuder ett omfattande ventilsortiment och kompletta system för att begränsa tryckförändringar. Vi stödjer dig med lösningar och tjänster till alla byggnader, för att få bort avloppslukt och ge er ett underhållsfritt avloppssystem.

Studors ettrörssystem (SSPS)

Studors ettrörssystem (SSPS) är ett komplett och unikt luftningssystem för flervåningshus. Genom att kombinera Studors olika produkter, skapas en effektiv lösning av balanserat tryck för avloppssystem i flervåningshus, där risken för tömning av vattenlås, orsakat av tryckförändringar, helt försvinner.

Produkter i Studor-sortimentet:

 • Studors Mini-Vent är en avancerad tryckutjämningsventil (AAV) som säkrar vattenlås i avloppssystemet, vilket gör att trycket i avloppssystemet, balanseras. Mini-Vent skyddar alla vattenlås med anslutning till en förgrening i avloppssystemet.

 • Maxi-Vent
  Studors Maxi-Vent AAV är universallösningen för att lufta avloppsröret i alla byggnader, så att man slipper ha luftningsrör genom yttertaket. Tack vare Maxi-Vent behövs inga takgenomföringar. Produkten kan tillsammans andvändas med Mini-Vent, för att lufta en hel byggnad, utan behov av passiva luftningsrör.

 • Trap-Vent
  Studors kompakta Trap-Vent är ett kombinationsvattenlås med ett 50 mm vattenlås och inbyggd tryckutjämningsventil (AAV), vilket minskar behovet av ett sekundärt luftningsrör.

 • P.A.P.A.
  P.A.P.A. (övertrycksdämpare) löser problemen med övertryck (tillfälliga tryckförändringar, undertryck) i avloppssystem för flervåningshus, vilket förenklar konstruktionen av avloppsrörsystem. P.A.P.A. används tillsammans med Studors AAV för att bilda Studors ettrörssystem (SSPS).

 • Maxi-Filtra
  Studors Maxi-Filtra är ett kraftigt filter som används för att få bort dålig lukt, från luftare på byggnader, från luftare på separata septiktankar och liknande. Produktens robusta konstruktion gör att Maxi-Filtra kan användas vertikalt eller horisontellt och installeras på svåråtkomliga ställen.

Läs mer om Studor och Studors produkter på vår engelska webbsajt genom att klicka på länkarna på denna sida. Alternativt kontaktar du vårt ombud i Norden för att ta reda på hur Studors produkter kan förbättra ditt avloppssystem:

FYRA HUS AB
August Barks Gata 6B
SE-421 32 Västra Frölunda
Sverige
Tel: +46 (0) 31 763 27 00
Email: info@fyrahus.se
HTTP: www.fyrahus.se


Latest Posts

Partnering with excellence...
One of the things that our experience as world market leader in drainage ventilation has taught us is that it very difficult to make a top quality Air Admittance Valve. Membranes have to be extremely correct; they must be exactly seated, as the slightest warp will make the valve leak - with such marginal tolerances in the ... Continue reading
6 November 2017 - Northampton, UK
The National Lift Tower was today visited by the first group from Croatia, who had the opportunity to fully witness the effectiveness of the Studor P.A.P.A. System.... Continue reading
International Women in Engineering Day: Nicola Schofield
      Our interview today is with Nicola Schofield, Building Energy Modelling Senior Consultant for BRE in the UK, who works alongside the Principal Engineer responsible for testing the Studor products. Engineering Speciality: Building Physics, Energy Efficiency Nationality: British What got you interested in engineering? I first studied theoretical physics and found it a little too abstract and unrelated to the everyday world. I then studied architecture, but found it a little too ... Continue reading